'De virtuele leerfabriek'
ONDERZOEK EN SCANS
Meten is weten
De leerfabriek heeft tal van onderzoeken en scans ter beschikking om een nul-meting te verrichten of om te achterhalen waar mogelijke knelpunten zitten, of ontwikkelbare talenten.
Wij hebben onder andere:

- scan leerklimaat
- scan duurzame inzetbaarheid
- quickscan vitaliteit